top of page
_DSC7162.jpg
Patch Coeur Indian Motorcycle Ladies Fir

Členský formulář 2024

Patch Coeur Indian Motorcycle Ladies Fir

Základní členství: 25 €

Střední členství: Členství + nášivka Small Heart Patch / barrette (doporučeno): 42 €

Prémiové členství: Včetně nášivky Small Heart + Large Back Patch = 67 €

Patch Coeur Indian Motorcycle Ladies Fir

Členství dle vlastního výběru

Potvrzuji, že jsem obdržela kopii Indian Ladies First Charter a prohlašuji, že si ji přeji bez omezení dodržovat.
Zavazuji se, že nebudu činit odpovědné členy sdružení Indian Ladies First Association nebo jiné organizátory v případě, že budu
zraněna (včetně ochrnutí nebo smrti) nebo se stanu obětí poškození mého majetku během činností Indian Ladies First Association.
Jsem si vědoma, že moje členství musí být potvrzeno pro aktuální rok, aby bylo účinné.
Bez tohoto řádně vyplněného formuláře nelze provést registraci.
Oprávňuji Indian Ladies First Association distribuovat na všech médiích (tištěných, web, sociální sítě atd.) jakákoliv videa nebo
fotografie, na kterých se mohu objevit, pořízené v rámci aktivit asociace.
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 6. ledna 1978 vás informujeme, že údaje uvedené v tomto formuláři jsou
nezbytné k tomu, abychom vás mohli kontaktovat. Tyto informace jsou určeny výhradně pro sdružení a podléhají počítačovému
zpracování. Jakékoli změny osobních údajů musí být oznámeny sdružení.
Přikládám platbu ročního příspěvku a zvolenou kategorii členství.

Patch Coeur Indian Motorcycle Ladies Fir

Členský formulář 2024

členem klubu

Vnitřní předpisy

1. PREAMBULE
Tato pravidla jsou stanovena v souladu se stanovami Asociace „Indian Ladies First“.


2. ŽÁDOST O ČLENSTVÍ
Členství je umožněné každé motorkářce na Indian Motorcycle nebo Victory, ať už je to
řidička nebo spolujezdkyně. Žádost o členství je třeba zaslat sdružení, které si vyhrazuje
právo ji odmítnout.
Definitivní přijetí umožní novým členům účastnit se aktivit a shromáždění, účastnit se
valných hromad a využívat své hlasovací právo během těchto shromáždění.


3. BARVY A NÁŠIVKY
Po přijetí si členové budou moci zakoupit nášivku Asociace: malá kulatá nášivka o velikosti
přibližně 11 cm, nutno umístit na levou nebo pravou stranu.
Velká nášivka na záda - je možné si ji zakoupit, ale není povinná. Indian Ladies First
Association si neklade za cíl nahradit klub, jehož je členka již součástí.
Nášivky Indian Ladies First jsou duševním vlastnictvím Asociace.
Prodávat a distribuovat nášivky může pouze sdružení a nelze je padělat.


4. VÝŠE PŘÍSPĚVKU
Výši příspěvku každoročně stanoví vedení a vyhlašuje ji na valné hromadě.
     • Pro člena: 25 EUR (dvacet eur) ročně.
     • Dárce: jakákoli částka nebo hodnota vyšší nebo rovna 100 EUR (sto eur)
     • Členové vedení: platí příspěvky jako všichni členové Asociace v souladu s výše uvedeným.
V případě ukončení členství nebude mít člen nárok na žádnou náhradu, ať už k tomuto
ukončení došlo z vlastní iniciativy, nebo vyplývá z odůvodněného rozhodnutí úřadu.


5. OBNOVA PŘÍSPĚVKU
Platba příspěvku musí být provedena do 31. ledna každého roku.


6. ČINNOSTI SDRUŽENÍ   (v souladu s článkem 2 stanov)
Organizuje Jízdy (vyjížďky na motocyklu) pro turistické, kulturní nebo charitativní účely.
Pořádá také srazy sdružující své členy i externí motocyklisty.
Organizuje jakoukoli slavnostní nebo jinou událost, o které usoudí, že je v souladu s jejími
hodnotami a jejím duchem.

Organizuje akce pro humanitární účely, případně ve spolupráci s jinými sdruženími
a může získávat finanční prostředky a darovat je uvedeným sdružením.


7. ODPOVĚDNOST
Členové svým podpisem tohoto nařízení implicitně potvrzují, že vlastní řidičský průkaz
a pojištění týkající se řízení jejich motocyklu a jejich spolujezdce.
Pokud je členem cestující (host), vztahuje se tato klauzule na jejího řidiče.
Člen (nebo její řidič) se zavazuje cestovat zcela v souladu s platnými předpisy tím, že použije
svůj dopravní prostředek jako odpovědná osoba.
V případě škody způsobené třetí osobou nebude moci podnikat právní kroky proti Sdružení.
Na aktivity a akce pořádané Sdružením uzavře Sdružení pojištění „občanskoprávní
odpovědnosti organizace“.


8. HODNOTY A CHOVÁNÍ
Všichni členové Asociace se zavazují chovat mezi sebou i k vnějším lidem s respektem
a dobrým občanstvím. Zavazují se, že se budou chovat korektně a poskytovat pozitivní obraz
"ženské motorkářky".
Jakékoli porušení těchto hodnot bude členovi oznámeno sdružením, která může v závislosti
na závažnosti nebo opakování skutečností uplatnit právo na odvolání odpovědné osoby
(osob). (článek 8 stanov).


9. EXPIRACE
Při odchodu člena z vlastní iniciativy nebo odstraněním z podnětu kanceláře se dotčená
osoba zavazuje, že již nebude nosit nášivku sdružení.

 

 

Karine TRUQUI

Présidente INDIAN LADIES FIRST

bottom of page